ÚvodO spoločnosti

O spoločnosti

Prioritou pre našu spoločnosť je dosiahnuť stabilitu podnikania klienta a riadiť riziká, ktoré môžu ohroziť jeho prirodzený rozvoj.

Rok 2005 bol pre našu firmu prelomový, pretože sme sa stali prvým členom siete INSIA na Slovensku. Spoluprácou sa naše služby dynamicky rozšírili a klientom vieme pripraviť špičkový servis poistného krytia s nadštandardnými podmienkami.

V našom tíme sú špecialisti firemného poistenia, ktorí svoje mnohoročné skúsenosti využívajú na kvalitnú poistnú starostlivosť pre veľké aj malé firmy a takisto aj pre fyzické osoby, a ich klientela a referencie rastú priamoúmerne s ich schopnosťami.

 

Základné údaje o spoločnosti


Obchodné meno:
 Young & Freeman Group spol. s r.o.
Sídlo: Pekárska 3017, 92601, Sereď 
IČO: 34140476
Kancelária: Pekárska 3017, 926 01 Sereď
Register NBS pod registračným číslom: 133261
Zapísaný ako: podriadený finančný agent

Osvedčenie vydala podľa § 9 zákona č. 186/2009 Z. z.

Obchodné meno: INSIA SK s.r.o.
Sídlo: Laurinská 3, 81101 Bratislava
IČO: 45660891
Zástupca: Ing. Ivan Špirakus, konateľ
Samostatný finančný agent zapísaný  v Registri NBS pod registračným číslom: 127035 v týchto sektoroch:

Poistenie alebo zaistenie od: 13.10.2010
Prijímanie vkladov od: 13.10.2010
Poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov od: 13.10.2010
Poskytovanie doplnkového dôchodkového sporenia od: 13.10.2010
Poskytovanie starobného dôchodkového sporenia od: 15.07.2016

Registráciu je možné overiť v registri Slovenskej národnej banky.