ÚvodO spoločnostiAktualityNechcete mať nepríjemnosti s poisťovňou? Nechajte si pravidelne kontrolovať komín

Nechcete mať nepríjemnosti s poisťovňou? Nechajte si pravidelne kontrolovať komín

22. Apríla 2022 | Rubriky: Aktuality

Nechcete mať nepríjemnosti s poisťovňou? Nechajte si pravidelne kontrolovať komín

Je všeobecne známe, že komín je potrebné raz za čas vyčistiť, aby dobre ťahal. Viete aj to, že predpis ukladá povinnosť dať komín pravidelne kontrolovať odborníkom? A naviac, potrebné je vždy si uschovať aj potvrdenie o tejto kontrole. Inak sa vystavujeme riziku, že nám poisťovňa skráti alebo dokonca úplne zamietne poistné plnenie, ak sa s komínom niečo stane.

Pozor na pokutu a nepreplatenie vzniknutej škody

Ako majiteľ domu s komínom musíte uskutočniť kontrolu komínov a aj dymovodov s napojeným vykurovacím telesom minimálne raz ročne. Túto povinnosť vám ukladá novela zákona o ochrane pred požiarmi. Na preplatenie škôd, spôsobených ohňom, poisťovni nestačí čestné vyhlásenie o tom, že ste si komín sami vyčistili. Poisťovňa vyžaduje potvrdenie o revíznej kontrole od kominára. Bez tohto dokumentu poisťovňa škody spravidla neprepláca. Naopak, nastáva tu riziko pokuty a v krajnom prípade trestné stíhanie.

Ale nie je to len o komínoch. Obdobne to platí aj pri plynovej prípojke, elektrických rozvodoch či hromozvode. Aj tu platí povinnosť kontrol, aby ste sa vyhli problémom s poisťovňou.

Kedy a ako často sa musia kontroly robiť?

Majitelia domov musia aspoň raz ročne (v niektorých prípadoch, v závislosti od technického riešenia, aj častejšie) zabezpečiť kontrolu komína. Túto povinnosť im ukladá novela zákona o ochrane pred požiarmi. Na Slovensku je približne osemstotisíc domácností, ktoré majú minimálne jeden komín. Skontrolovať a podľa potreby vyčistiť treba nielen klasický komín, na ktoré je napojený krb či pec, ale aj komíny, ku ktorým sú pripojené kondenzačné kotly.

V prípade novostavby s komínom je ku kolaudácii nutné mať revíznu správu od kominára. Okrem kolaudácie je revízna správa komína a dymovodu potrebná aj pre poisťovňu.

Ak sú na komín pripojené spotrebiče s tepelným výkonom do 50 kW, je potrebné vykonať kontrolu raz za:

 • štyri mesiace, ak sú na komín napojené spotrebiče na kvapalné alebo na tuhé palivá
 • šesť mesiacov, ak sú na komín napojené spotrebiče na plyn a jedná sa o komín bez vložky
 • dvanásť mesiacov, ak sú na komín napojené spotrebiče na plyn a ak ide o komín s vložkou

Ak sú na komín pripojené spotrebiče s tepelným výkonom nad 50 kW, je potrebné vykonať kontrolu raz za:

 • dva mesiace, ak sú na komín napojené spotrebiče na kvapalné alebo na tuhé palivá
 • šesť mesiacov, ak sú na komín napojené spotrebiče na plyn
 • v prípade nevyužívaného komína v novostavbe stačí kontrolu vykonať raz za 2 roky

Riziko požiaru je vysoké

V nekontrolovanom komíne môže požiar vzniknúť veľmi ľahko, väčšinou pre vznietenie sadzí alebo iskier z komína. V komíne sa totiž usádza decht, ktorý môže začať horieť a rozpáliť komín navľmi vysokú teplotu, čo dokonca môže narušiť aj statiku domu.

Aké zásady pri komínoch dodržiavať?

 • Majte na zreteli, že za nezávadný stav komínov nesie zodpovednosť správca alebo vlastník (majiteľ) objektu.
 • Komíny a dymovody sa musia udržiavať v takom stavebno-technickom stave, aby bola zaistená bezpečnosť pri prevádzke pripojených tepelných spotrebičov. 
 • Dôsledné preventívne opatrenia, vykonané z vašej strany, zabezpečia váš majetok pred požiarom a ochránia zdravie vaše i vašich blízkych.
 • Kdekoľvek v rámci domu je zakázané skladovanie horľavých látok vo vzdialenosti do 1 metra od vonkajšieho povrchu komínového telesa.
 • Je zakázané používanie komínov, u ktorých boli zistené závady.
 • Dbajte na riadne zaústenie dymovodu do komína, dodržujte návody a technické podmienky, stanovené výrobcom príslušného tepelného spotrebiča.
 • V prípade, že sa sadze v komíne predsalen vznietia, urýchlene odstráňte všetok horľavý materiál z blízkosti komínového telesa.
 • Nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu.
 • Snažte sa vždy konať v kľude, s rozvahou a bez paniky. Najskôr ochráňte životy a zdravie, až potom majetok. Pomáhajte starým a chrým ľuďom, invalidom, deťom, susedom a svojmu najbližšiemu okoliu.
 • Oznamujte bez odkladu hasičskému záchrannému zboru každý požiar na známu tiesňovú linku 150 nebo 112.

Zaujíma vás ku tejto téme niečo ďalšie? Potrebujete pomôcť s výberom výhodného poistenia na mieru? Kontaktujte násprofesionáli zo siete INSIA vám radi poradia.

Zdroj:domkomfort.sk

Zdieľajte článok

Sledujte INSIA na sociálnych sieťach

Facebook LinkedIn